Veteranen verhalen
uit de NW-Veluwe
Welkom Veteranen op alfabetische volgorde Veteranen op woonplaats Afghanistan Albanië Bosnië Indonesië Korea Kosovo Kroatië Libanon Macedonië Nieuw-Guinea

Klik op een foto voor een uitvergroting

▲▲▲▲

Welkom Veteranen op alfabetische volgorde Veteranen op woonplaats Afghanistan Albanië Bosnië Indonesië Korea Kosovo Kroatië Libanon Macedonië Nieuw-Guinea
KOSOVO (1998-2000 EN 2005-HEDEN)
In 1998 ontstond er een nieuwe Balkan-crisis. In Kosovo, een provincie van Servië-Montenegro (Joegoslavië), kwamen Kosovaren van Albanese afkomst in opstand tegen de Servische onderdrukking, waarop de Serviërs nog grover geweld tegen burgers van Albanese afkomst inzetten. De situatie escaleerde. Vanwege de schendingen van mensenrechten en het gevaar voor de veiligheidssituatie op de Balkan besloten de NAVO-landen tot hardhandig militair ingrijpen. De luchtbombardementen op doelen in Kosovo en Joegoslavië en de opbouw van een NAVO-troepenmacht aan de grens hadden medio 1999 effect. Joegoslavië trok zijn eenheden uit Kosovo terug en de NAVO-vredesmacht Kosovo Force (KFOR) trok het gebied binnen.

De Nederlandse krijgsmacht raakte al in 1998 militair betrokken door deelname aan waarnemingsmissies, aan een in Macedonië gestationeerde Extraction Force om de beveiliging van de waarnemers te kunnen garanderen en in Albanië aan een missie ter bescherming en hulpverlening aan vluchtelingen. Aan de latere gevechtsoperaties droeg Nederland volop bij. Zestien F-16 gevechtsvliegtuigen beschermden NAVO-bommenwerpers en voerden aanvallen uit op gronddoelen in Servië en Kosovo. Ook waren Nederlandse militairen betrokken bij hulpoperaties voor Kosovaarse vluchtelingen in Macedonië en Albanië. Nederland leverde voor KFOR een jaar lang kleinere eenheden en twee grotere : een geniehulpbataljon en een afdeling artillerie. Zij zetten zich in voor wederopbouw en het handhaven van rust en orde, bijvoorbeeld door Servische burgers te beschermen die doelwit waren van wraakacties.

In augustus 2000 had Nederland de grootschalige deelname aan deze geslaagde missies beëindigd, maar vanaf oktober 2005 ging Nederland opnieuw jaarlijks met een klein detachement deelnemen. Dit gebeurde onder meer in de vorm van personeel voor het hoofdkwartier van KFOR, een geneeskundig team en de inzet van marechaussees aan een missie (EULEX) ter bevordering de rechtstaat.


Kosovo-medaille
Deze medaille wordt toegekend aan het personeel van alle vier de krijgsmachtdelen dat heeft deelgenomen aan verschillende operaties in en rond Kosovo.
Foto: Decoraties, Ministerie van Defensie.
- 3.985 dagen
- 6.130 aantal militairen uitgezonden
- 1 omgekomen Nederlandse militair

VERHALEN VAN ONZE VETERANEN DIE EEN MISSIE HEBBEN VOLBRACHT IN KOSOVO

HARDERWIJK


Panhuis, Maarten van (1978)