Veteranen verhalen
uit de NW-Veluwe
Welkom Veteranen op alfabetische volgorde Veteranen op woonplaats Afghanistan Albanië Bosnië Indonesië Korea Kroatië Libanon Macedonië Nieuw-Guinea

Klik op een foto voor een uitvergroting

▲▲▲▲

Welkom Veteranen op alfabetische volgorde Veteranen op woonplaats Afghanistan Albanië Bosnië Indonesië Korea Kroatië Libanon Macedonië Nieuw-Guinea
MACEDONIË (2001-2006 )
In 2001 beëindigden het Macedonische regeringsleger en Albanese rebellen een gewapend conflict en sloten een akkoord waarin de rechten van de Albanese minderheid werden vastgelegd. Als tegenprestatie beloofden de rebellen hun wapens in te leveren. Een NAVO-troepenmacht met de naam Task Force Harvest zorgde voor de inname en vernietiging van de wapens. Nederland ondersteunde operatie Essential Harvest met onder meer een versterkte luchtmobiele compagnie. Waarnemers van de OVSE en de EU hielden toezicht op de uitvoering van het akkoord. In de tweede helft van 2002 leverde Nederland een brigadestaf van ruim 300 man aan NAVO-troepenmacht Task Force Fox die met de beveiliging van deze waarnemers was belast. Ook bij een aantal kleinere vervolgmissies in het land bleef Nederland militair betrokken.

‘Task Force Fox’ onder leiding van Nederland
In 2001 werd na een periode van gevechtshandelingen het verdrag van Ohrid getekend. Aansluitend werd de Operatie Amber Fox opgestart, waarvan Task Force Fox deel van uitmaakte. Nederland had op 26 juni 2002 formeel als lead Nation het commando over de NAVO-troepen in Macedonië overgenomen.
Brigade-generaal Harm de Jonge nam het commando over ‘Task Force Fox’ van zijn Duitse ranggenoot.
De plechtigheid, die werd bijgewoond door waarnemend Bevelhebber der Landstrijdkrachten, generaal-majoor Remco Seijn, vond plaats op het hoofdkwartier van de Task Force, op zo'n zes kilometer van de hoofdstad Skopje.

In totaal bevonden zich duizend NAVO-militairen in Macedonië, afkomstig uit Duitsland, Denemarken, België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Polen, Portugal, Spanje, Turkije en Hongarije. Nederland nam met ruim driehonderd militairen deel aan de gezamenlijke operatie ‘Amber Fox’, die ten doel had om steun te verlenen aan de tweehonderd civiele monitors van de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE) en die van de Europese Unie. Zij zien in de voormalige Joegoslavische republiek toe op de naleving van het akkoord van Ohrid, waarin de rechten van de Albanese bevolking in Macedonië waren opgenomen. De Nederlandse militairen werden voor het grootste deel betrokken uit de Koninklijke Landmacht, militairen van 43 en 41 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte en Seedorf en van de staf van 1 Divisie “7 december” uit Apeldoorn. Daarnaast leverden ook de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee een bijdrage.

Succesvol verlopen verkiezingen
Tijdens de verkiezingen in Macedonië op 15 september werd het aantal waarnemers uitgebreid met circa 750 mensen, wat het aantal waarnemers op 1000 bracht. Om deze waarnemers dezelfde ondersteuning, op het gebied van veiligheid en medische ondersteuning, te kunnen bieden als de nu aanwezige waarnemers, had de NAVO vastgesteld dat tijdelijk militaire versterking noodzakelijk was. Op verzoek van de NAVO stuurde ons land naast een helikopterdetachement van de luchtmacht drie extra Field Teams en aanvullend verbindingspersoneel. De tijdelijke uitbreiding was nodig omdat er tijdens de verkiezingen zo’n 750 extra waarnemers in Macedonië verbleven.

De verkiezingen in Macedonië waren, ondanks het feit dat er enkele kleine incidenten waren, rustig en ordentelijk verlopen.


Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties


- 374 ingezette Nederlandse militairen
- 2 onderscheidingen operatie Amber Fox
- 0 omgekomen Nederlandse militairen

VERHALEN VAN ONZE VETERANEN DIE EEN MISSIE HEBBEN VOLBRACHT IN MACEDONIË

HARDERWIJK


Schuijl, Lex (1948)