Veteranen verhalen
uit de NW-Veluwe
Welkom Veteranen op alfabetische volgorde Veteranen op woonplaats Afghanistan Albanië Bosnië Indonesië Korea Kroatië Libanon Macedonië Nieuw-Guinea

Klik op een foto voor een uitvergroting

▲▲▲▲

Welkom Veteranen op alfabetische volgorde Veteranen op woonplaats Afghanistan Albanië Bosnië Indonesië Korea Kroatië Libanon Macedonië Nieuw-Guinea
AFGHANISTAN 2001-2003
Op 11 september 2001 voerde Al Qaida met gekaapte verkeerstoestellen aanslagen uit in Washington en New York. Hierop beriepen de Amerikanen zich op hun recht op zelfverdediging en openden eind 2001 samen met Britse en Australische troepen de aanval op Afghanistan (operatie Enduring Freedom) waar het Taliban-regime onderdak bood aan Al Qaida. Het Taliban-regime werd ten val gebracht, maar in grote delen van Afghanistan bleven de Taliban en daarmee gelieerde strijdgroepen de strijd voortzetten.

Nederland leverde geen bijdrage aan de gevechtsoperatie, maar bood vanaf 2002 wel ondersteuning in de regio door het ter beschikking stellen van patrouille- en transportvliegtuigen, enkele fregatten en mijnenjagers, een onderzeeboot, F-16’s en een tankvliegtuig. Verder ging Nederland in 2002 met ongeveer 300 militairen deelnemen aan de door de NAVO geleide vredesmacht International Security Assistance Force (ISAF) om de wederopbouw van Afghanistan te steunen. De Nederlandse ISAF-bijdrage werd in augustus 2003 tot nagenoeg nul gereduceerd.

AFGHANISTAN 2004-HEDEN
Ondanks de val van het Taliban-regime en het aantreden van een nieuwe Afghaanse regering bleef de veiligheidssituatie in Afghanistan penibel. Het mandaat voor de vredesmacht ISAF werd daarom in de jaren 2004-2006 stapsgewijs uitgebreid tot heel Afghanistan. Mede daardoor raakte ISAF bij het uitvoeren van wederopbouwactiviteiten, onder meer via Provinciale Reconstructie Teams (PRT’s), intensiever betrokken bij het gewapende conflict.

In maart 2004 hervatte Nederland de inzet in Afghanistan door met luchtmacht-eenheden aan ISAF deel te nemen. Vanaf eind 2004 ging Nederland ook weer grondtroepen leveren. In augustus 2006 kwam die ontwikkeling in een stroomversnelling toen Nederland in de provincie Uruzgan een internationale taskforce ging leiden. De missie in Uruzgan begon vrij rustig, maar kreeg vanaf 2007 steeds meer kenmerken van een vechtmissie. In deze jaren kwamen 19 Nederlandse militairen door gevechtshandelingen om het leven, waarmee het totale aantal in Afghanistan omgekomen Nederlandse militairen in 2010 tot 25 steeg.

Na het vertrek van de Nederlandse troepen uit Uruzgan in 2010 bleef de Nederlandse krijgsmacht in Afghanistan actief via een Politie Trainingsmissie in Kunduz (2011-2013), het al aanwezige detachement
F-16’s (tot in 2014) en – tot op heden – de deelname aan internationale hoofdkwartieren.

Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties

De herinneringsmedaille is als beloning toegekend aan militairen die gedurende ten minste 30 dagen aaneengesloten hebben deelgenomen aan de vredesoperatie. Foto: Decoraties, Ministerie van Defensie.

Totaal 44 dapperheidsonderscheidingen
2x Militaire Willems-Orde
2x Bronzen Leeuw
9x Bronzen Kruis
31x Kruis van Verdienste

- 4.504 dagen
- 29.000 uitgezonden Nederlandse militairen
- 25 omgekomen Nederlandse militairen

VERHALEN VAN ONZE VETERANEN DIE EEN MISSIE HEBBEN VOLBRACHT IN AFGHANISTAN

BIDDINGHUIZEN


Nijenkamp, Wilco (1988)

HARDERWIJK


Deuring, Frans (1956)

Saiboo, Edwin (1961)

Velzen, Rik van (1984)