Veteranen verhalen
uit de NW-Veluwe
Welkom Veteranen op alfabetische volgorde Veteranen op woonplaats Afghanistan Albanië Bosnië Indonesië Korea Kosovo Kroatië Libanon Macedonië Nieuw-Guinea

Klik op een foto voor een uitvergroting

▲▲▲▲

Welkom Veteranen op alfabetische volgorde Veteranen op woonplaats Afghanistan Albanië Bosnië Indonesië Korea Kosovo Kroatië Libanon Macedonië Nieuw-Guinea
MALI 2013-HEDEN
Ook in Mali verslechterde de veiligheidssituatie. In januari 2013 startte Frankrijk een militaire operatie om de opmars van islamitische rebellen en Toearegs naar het zuiden te stuiten. Tegelijkertijd stemde de EU in met de oprichting van de European Training Mission Mali (EUTM), waaraan een Nederlandse onderofficier ging deelnemen. Met de United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) wilden de VN vervolgens de veiligheid en stabiliteit in Mali herstellen. Nederland levert sinds april 2014 een flinke bijdrage. De Nederlandse bijdrage aan MINUSMA bestaat uit zo’n 450 militairen, grotendeels Special Forces en inlichtingenspecialisten ten behoeve van inlichtingenvergaring voor MINUSMA. Het is de bedoeling dat het verstrekte Malinese leger op termijn de taken van MINUSMA overneemt. De afbouw van de militaire component van MINUSMA hangt dus nauw samen met het succes van EUTM Mali. Het mandaat van MINUSMA loopt tot eind 2016. Nederland levert ook een bijdrage aan de civiele EU-missie EUCAP (EU capacity building mission) Sahel Mali die zich bezig houdt met de training van politie, gendarmerie en nationale garde. Naast een aantal civiele politiefunctionarissen is er sinds december 2015 een functionaris van de Koninklijke Marechaussee voor EUCAP Sahel Mali actief die opleidingen verzorgt op het gebied van Human Resource Management. Die bestaat uit vier Apache-gevechtshelikopters, drie Chinook-transporthelikopters, (militair) politiepersoneel en enkele specialisten. De 450 Nederlandse militairen vormen de oren en ogen van de VN in Mali: ze verzamelen, verwerken en analyseren inlichtingen. Op 17 maart 2015 stortte een Apache-gevechtshelikopter neer waarbij de twee Nederlandse bemanningsleden omkwamen.

VERHALEN VAN ONZE VETERANEN DIE EEN MISSIE HEBBEN VOLBRACHT IN MALI